Warsztaty

Warsztaty dla liderów

Prowadzę autorskie warsztaty dla liderów, przygotowywane na zamówienie. Często są one powiązane z projektami doradczymi.

Specjalizuję się w następujących tematach:

  • W poszukiwaniu sensu i zaangażowania: Coachingowy styl zarządzania
  • Mentoring w organizacji – przygotowanie mentorów i mentee
  • Budowanie kultury feedbacku
  • Świadome przywództwo – na bazie U Theory Otto Scharmera
  • Uważność w komunikacji i relacjach zawodowych
  • Praktyka uważności i zarządzanie własną energią
  • Asertywność i wzajemne poszanowanie godności
  • Inteligencja emocjonalna – zarządzanie emocjami
  • Zarządzanie zmianą w niepewnej rzeczywistości

 

Ponadto prowadzę dla liderów krótkie GRUPOWE SESJE WYMIANY DOŚWIADCZEŃ I WZAJEMNEGO WSPARCIA „Agileminds” oparte na metodologii grup interwizyjnych, gdzie w atmosferze zaufania i otwartości omawiamy sytuacje i dylematy liderów, którzy chcą znaleźć rozwiązanie lub głębiej zrozumieć istotę problemu.