Wiesława Serkowska

wspieram, inspiruję, uczę i kreuję

Akademia Proaktywnego Przywództwa

Roczny, innowacyjny projekt edukacyjno – społeczny, zbudowany na 4 filarach świadomego przywództwa

Wiesława Serkowska

wspieram, inspiruję, uczę i kreuję

Akademia Świadomego Przywództwa

Roczny, innowacyjny projekt edukacyjno – społeczny, zbudowany na 4 filarach świadomego przywództwa

Executive Coach

Doświadczenie i dojrzałość, plus wiedza psychologiczna i biznesowa tworzą podstawę zaufania i moich partnerskich relacji z liderami.

Trener i konsultant przywództwa

Posiadam ponad 20 lat doświadczeń w projektach doradczych i szkoleniowych dla wiodących, polskich i międzynarodowych firm oraz organizacji pozarządowych.

Superwizor coachingu

Gwarantuję zaangażowanie i profesjonalizm. Superwizji uczyłam się w Academy of Executive Coaching (GB) i zdałam egzamin u niezależnych asesorów brytyjskich.

Nauczyciel uważności i współczucia

Rzetelne podejście, głębokie zrozumienie. Posiadam unikatowe w Polsce 3-letnie wykształcenie w zakresie psychologii kontemplatywnej (Karuna Training – uważność, współczucie – w oparciu o program Uniwersytetu Naropa).

Zawód, który wykonuję jest stylem życia i pasją nieustannego rozwoju. Od lat interesuję się integracją nauk psychologii i filozofii wschodu z zachodnim podejściem do rozwoju potencjału człowieka. Przeszłam gruntowne szkolenie w zakresie psychologii kontemplatywnej (łącznie 3 lata) w ramach Karuna Training, Upaya Ltd organizacji, szkolącej trenerów według nauk przekazywanych na buddyjskim uniwersytecie Naropa w USA. Z mistrzowskim zastosowaniem i rozwinięciem wiedzy pochodzącej z tego źródła zetknęłam się następnie w globalnym programie rozwoju transformacyjnego przywództwa według Theory U (Ulab, Otto Scharmer, Presencing Insitute) realizowanym w ramach uczelni MIT. Obydwa wspomniane wyżej programy zrewolucjonizowały moje dotychczasowe spojrzenie na istotę przywództwa i zainspirowały mnie do stworzenia autorskiego Modelu Przywództwa, który aktualnie rozwijam wraz z Julią Wahl w ramach wspólnego projektu Akademii Proaktywnego Przywództwa.

Przebieg kariery

 

Moja kariera zawodowa jest przykładem połączenia psychologii z biznesem. 

Mam bogate spektrum doświadczeń życiowych, psychologicznych i biznesowych – w prowadzeniu firmy i zarządzaniu ludźmi, doradztwie, prowadzeniu warsztatów, coachingu i superwizji.

Po studiach pracowałam w ośrodkach psychologicznych i terapeutycznych. Prowadziłam warsztaty i terapię grupową dla liderów młodzieżowych, programy stażowe dla studentów oraz szkolenia dla kadry kierowniczej sektora publicznego. W tym czasie nauczyłam się pracować z grupą, rozumieć dynamikę i procesy grupowe, tworzyć warsztaty, a także dostarczać indywidualnego wsparcia.

Od 1996 roku aktywnie działam w branży doradczo-szkoleniowej dla biznesu.

Udział w inicjatywach branżowych

Wiceprezes i Członek założyciel Polskiego Towarzystwa Superwizji Coachingu

Członek założyciel Polskiej Izby Firm Szkoleniowych; Współzałożycielka Izby Coachingu, Członek założyciel Polskiego Stowarzyszenia Coachingu; Członek ICC – International Coaching Community; Członek ICF – International Coaching Federation.

Prelegentka na konferencjach branżowych oraz autorka artykułów poświęconych zagadnieniom coachingu, wdrażania podejścia mindfulness do firm.

.

Wykształcenie

SWPS – Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej – Psychologia – magisterskie studia indywidualne

UW, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych – Edukacja Niezależna-  3-letnie studia podyplomowe – działania edukacyjne i rozwój poprzez sztukę (wg koncepcji R. Steinera)

UW, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji – studia magisterskie, specjalizacja psychologiczna

CODN Studium Socjoterapii (2 lata) – nauka pracy z grupą metodą Gestalt

MOP – Młodzieżowy Ośrodek Psychologiczny – staż (2 lata)

Praktyki w ośrodkach edukacyjnych i terapeutycznych w Anglii,Holandii i w Niemczech

Edukacja w obszarze coachingu

Academy of Executive Coaching (ICF) – program dla superwizorów coachingu

International Coaching Community (ICC) – program certyfikacyjny dla coachów

Center for Right Relationship – program ORSC Fundamentals (ICF);

ZengerMiller – Coaching for high performance; (+train the trainer)

Coaching Center – Coach Wise Essentials (ICF)

Learning International – „Coaching menedżerski” (+ train the trainer)

Richard Boldstad – „Metafory w coachingu”

Arnold i Amy Mindell – Nowe, zorientowane na proces podejście do zdrowia, związków, organizacji

Judith De Lozier – „Leading with passion”

International Coaching Academy (ICF) – w trakcie nauki;

Certyfikacje

Certyfikat trenera maindfulness & compassion – Upaya Ltd, Germany

Certyfikat superwizora coachingu – Academy of Executive Coaching,UK

Certyfikat międzynarodowego coacha ICC

Certyfikacja trenerska Learning International

Certyfikacja trenerska Zenger Miller

Certyfikacja 360 Feedback – Vector Group, UK

Kompetencyjne modele przywództwa – certyfikacja Workitect, USA

InsightsDiscovery – narzędzia badania preferencji osobowościowych